ÚDOLÍ KŘINICE A KYJOVSKÝ HRAD
Kyjovský hrad získal své jméno později, protože původní pojmenování není historicky doloženo. Používala se pojmenování Horní Karlštejn nebo Pustý hrádek. Jeden kilometr západně od Kyjova naleznete náznaky skalního hradu, umístěného na pískovcovém ostrohu. Stěny padají kolmo do křinického kaňonu. Hradiště se skládá z jižního předhradí, vlastního hradu, příkopu. Ve skále naleznete otisky po konstrukci zvedacího mostu a zárubeň na branku. V dalších částech jsou stěny sklepení s lůžky trámů a vyhlídky do údolí. Nejnovější výzkumy hovoří o tom, že šlo ve skutečnosti o opevněnou osadu, ne o hrad. K objasnění došlo při nálezu pece, či vápenky. Kyjovský hrad tedy mohl sloužit jako oblast výroby. Blízký Vlčí hrádek pak fungoval jako středověká sklárna, u Chřibského hrádku naleznete stopy po dolování a Brtnický hrádek byl postaven na místě, kde se těžila železitá ruda. 
více informací na: http://www.kyjovskeudoli.cz
290 MILIÓNŮ LET ZPĚT
Permské uloženiny (pískovce, prachovce a jílovce) vznikly usazováním v řekách a sladkovodních jezerech a jsou prostoupeny vulkanickými horninami (křemennými porfyry). Typické je pro ně červenohnědé zabarvení, způsobené přítomností sloučenin železa. 
Zbarvení dokládá tropické a vlhké klima v období vzniku. Stejně jako jurské vápence se zde objevují pouze v malém množství podél Lužického zlomu .
PERM - je časové období v mladších prvohorách. Je to doba před přibližně 290 až 250 milióny let, kdy docházelo k tzv. suchozemské sedimentaci", doprovázené povrchovým vulkanismem.
R. Kögler zaznamenal výskyt permských hornin v oblasti kousek od Plačtivých kamenů. Současná naučná stezka nese jméno právě po něm.
(text z nástěnné tabule umístěné u naučné stezky)
Na vrcholu VLČÍ HORY jsou roztroušena skaliska čediče; sloupy obsahující značné množství magnetitu, vychylující střelku kompasu.

ROZHLEDNA VLČÍ HORA
Na táhlém hřbítku na vrcholu stojí cihlová čtyřboká věž rozhledny z roku 1889, kterou postavil Horský spolek pro nejsevernější Čechy (český překlad) pod vedením tehdejšího předsedy MUDr. Johanna Hilleho. Původní rozhledna byla vysoká 12 metrů, současná rozhledna měří 19 metrů a k prosklenému hornímu výhledu vede 66 schodů. Izolovaná poloha rozhledny umožňuje téměř kruhový rozhled na České Švýcarsko, Saské Švýcarsko, Lužické hory, Labské pískovce nebo Krušné hory.
Vlčihorská zahrada z.s. a NOBILIS TILIA
Od roku 2000 ve Vlčí Hoře působilo občanské sdružení Nobilis Tilia, které bylo v roce 2015 z legislativních důvodů změněno na spolek Vlčihorská zahrada. Spolek byl založen jako dobrovolná, zájmová a společenská organizace sdružující osoby se zájmem o rozšiřování znalostí aromaterapie a součástí jeho aktivit je péče o botanickou a bylinkovou zahradu, která byla vybudována v prostorách areálu společnosti Nobilis Tilia. Zahrada, která je budována na principu permakultury, je celoročně přístupná veřejnosti. Více na https://os.nobilis.cz
zdroj: cs.wikipedia.org​​​​​​​
Cesta ke kostelu Panny Marie Sněžné 
(Die Wallfahrtskirche Maria Schnee, The Church of Our Lady od Snows)
Kapli nechal v letech 1732-1734 postavit Johann Christof Liebsch s manželkou Annou Marií ze Sněžné poté, co se z obchodníka s přízí vypracoval na zámožného majitele několika bělidel. Stavitelem byl Zacharias Hoffmann z Lipové. Papež Klement XII. udělil kapli odpustky o svátku Panny Marie Sněžné (5. srpna), a tak položil tradici poutního místa (1738). Portrét manželské dvojice zakladatelů je na pískovcovém reliéfu.
U kaple ve Sněžné se také natáčelo několik záběru k filmu Předčítač, který měl 5 nominací na Oskary. V romantickém dramatu hrála Kate Winslet a Ralph Fiennes. Kate Winslet získala za film Oskara jako nejlepší herečka v hlavní roli
(text z nástěnné tabule umístěné před kostelem)
Dlouhý důl a záčátek Kyjovského údolí
Back to Top