PREŠKAVA

krajina mého srdce

PRYSK 
(německy Preschkau, počeštěně Preškava)

Obec ležící na území bývalých Sudet v severních Čechách v Pryském údolí, které se nachází v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory, sousedící s CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce. Nedaleko se také rozkládá Národní park České Švýcarsko. Obcí prochází i nadregionální biokoridor a celá řada dalších významných cest a ploch. 
Jak je tedy patrné z výčtu chráněných krajinných částí, údolí obce Prysk je poměrně vzácnou krajinou v rámci regionálního i celorepublikového měřítka.
Krajina obce Prysk byla od svého vzniku (1382 – 1854, dle části obce) velmi využívána, ať pro suroviny, jež přinášely obyvatelům užitek (př. dřevo pro dřevitou vlnu využívanou ve sklářství, hospodářské plodiny na terasovitých políčkách na úpatí kopců), tak zdroje energie (př. voda pro pohánění brusíren skla, dřevo pro topení, pískovcové kvádry pro stavbu domů).
Krajinná struktura se výrazně měnila po odchodu obyvatel německé národnosti spojeným s II. světovou válkou, kdy došlo k více než 90% výměně celé společnosti této vesnice. V rámci katastrálního území obce je zastavěná část (intravilán) pouze na 5 %, ostatní plochy připadají extravilánu (louky, lesy, pastviny, apod.)
Back to Top