Dříve dřevěný kostelík vypálen Švédy. Později barokní stavba vystavěna italským architektem. Minulým režimem částečně zplundrovaný hřbitov sudetských němců. Současně zrekonstruované posvátné místo. To je kostel v Horním Prysku.

Formerly a wooden church burned by the Swedes. Later, a Baroque building was built by Italian architect. The former regime of the partially ceded Sudeten Germans cemetery. Simultaneously reconstructed sacred place. It is a church in Horní Prysk.

30. června 1718 - 30. června 2018 
300 let od položení základního kamene 
kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku
REKONSTRUKCE KOSTELA
PREŠKAVSKÝ HODINOVÝ STROJ
Stroj původních věžních hodin má rám složený ze železných kovaných pásů, spojených mosaznými maticemi. Je složen ze tří funkčních celků: soukolí hodinového, bití čtvrtí a bití celých hodin. Má vratný kotvový krok, řízený 2,8 m dlouhým kyvadlem s těžkou litinovou čočkou. Stroj byl poháněn těžkými závažími, vyrobenými z upravených čedičových sloupců. Závěsná lana se navíjela na bubny, vyrobené ze dřeva. Dřevěné jádro bylo pobito železným plechem. Na stroji nebyla nalezena žádná signaturu výrobce, pouze na některých kovaných dílech byla vyražena značka. Podle konstrukce rámu a ozdobných motivů na tyčích se lze domnívat, že se jedná o dílo Michaela Christa ze Šluknova, kde působil v první čtvrtině 19. století.
Do expozice Věžního muzejíčka v Soběslavi byly v roce 2012 zapůjčeny laskavostí Biskupství litoměřického věžní hodiny, které byly před instalací moderních, elektronicky řízených hodin, umístěny ve zvonici kostela Petra a Pavla v Horním Prysku. Hodiny delší dobu nebyly funkční, trpěly nepřízní počasí, neboť do věže před její nedávnou opravou zřejmě zatékalo. Rám stroje i kola byla značně zkorodována, některé součásti byly poškozeny, nebo vůbec chyběly. 
Bylo dohodnuto, že před instalací v muzejíčku budou hodiny opraveny tak, aby byly uchráněny před dalším poškozením a aby bylo možno náznakově předvádět jejich činnost. Opravu provedli: Ing. Miroslav Baudisch, Jiří Kořínek
Původní stroj věžních hodin je umístěn na výstavě historických hodinových strojů ze sbírek soukromých sběratelů v zámeckém podkroví zámku v Děčíně.
Back to Top