Obec Prysk vyznačila v roce 2016 další propojovací trasu mezi Dolním a Horním Pryskem. Název stezky je odvozen od preškavského kronikáře, historika a učitele, který zdokumentoval Prysk na počátku 20. století, Franze Meixnera. 
Stezka je dlouhá 2,5 km.
Meixnerova stezka obsahuje celou řadu zastavení: posilovací prvky (venkovní posilovna), několik výhledů do preškavského údolí, odbočky na skalní věže, běžecký okruh, historický altán, altán "Rudolfinum", hřiště na petanque, veřejnou plovárnu a další.
Stezka začíná u Obecního úřadu Prysk (Dolní Prysk) a končí u Občerstvení v Kiosku u plovárny (Horní Prysk), který provozuje samotná Obec Prysk.
Stezka kopíruje údolí Preškavy s protékajícím Pryským potokem, okolí lemují pískovcové stěny, skály, věžě a ostrohy, které jsou protkané "železivci" (železitými inkrustacemi v psíkovci). Nad údolím se tyčí vulkanické vrcholy Střední vrch, Ovčacký vrch, Lipvý vrch - Lipka.
Na původních zachovalých šestibokých pískovcových základech vybudoval místní tesař pan Konečný společně s pokryvačem panem Vostřelem v roce 2016 historický altán, dle jediné dostupné nekvalitní staré fotografie. Skalní ostroh, kterému se po dlouhou dobu místně říkalo Altánek, dostál svého jména. 
"Sklíčková cesta" je částí Meixnerovi stezky, na které se vlivem počasí vyplavují skleněné střepy, které sem navozil jeden místní obyvatel. Některé barvy střepů jsou již barevnými relikty původně používaných barev skla. Tajemství, jak takovéto barvy skla namíchat si odnesli staří skláři bohužel s sebou. 
Meixnerovu stezku lemuje unikátní orientační systém, který vytvořil místní řezbář pan Jelínek. Řezby jsou zhotoveny z dubu a pan Jelínek nad nimi strávil desítky až stovky hodin práce. Jednotlivé řezby vyobrazují zastavení na stezce nebo udávají směr trasy. 
Meixnerova stezka je součástí širšího systému poznávacích, turistických a sportovních stezek krajem Preškavy. 
Vesničku (nejspodnější část Prysku) propojuje s Českou Kamenicí Fuchsova stezka (zelená prerušovaná čára).
To nejhezčí okolo Prysku v údolí Preškavy propojuje modrá stezka a její rozšíření červená přerušovaná čára ještě doplňuje nejrůznější zajímavé odbočky a malé okruhy.
Na jihozápadě u Šenovského potoka je možné se napojit na krátkou naučnou stezku Okolí křížové cesty, která spojuje skalní věže a křížovou cestu (zelená čerchovaná stezka). 
Na západě v okolí Břidličného vrchu je možné napojení na naučnou stezku Okolím Studence, která prochází také národní přírodní památkou Zlatý vrch. 
Po kopcích Preškavy také vedou stezky pro sjezdové kolo (Kamzičí a Prasečí stezka).
V údolí Preškavy podél Pryského potoka vede cyklostezka č. 3056 spojující Lindavu a Žandov, která zasahuje až do CHKO České středohoří a na čas se mění na cyklostezku Varhany (národné přírodní památka Panská skála).


Back to Top