#LOCKDOWN aneb poznej hranice svého království
I přesto, že máme pocit, že známe svůj domov dokonale, že když v Prysku žijeme od narození, tak víme jak naše okolí vypadá. Lockdown nás uzavřel na tajuplném území, které přináší mnohá překvapení, pokud vyrazíte na cestu kopírující hranice preškavského království. Během 3 týdnů po hranicích Preškavy. 
Preškavská katastrální hranice prochází místy, kam se člověk jen tak nevydá, pokud nezabloudí. Občas prochází bažinou nebo hustým bukovým podrostem jindy kopíruje špičaté sopečné vulkanity či historické cesty.
katastrální hranice obce Prysk
ČÁST 2. – JIHOZÁPAD – Z HŘEBENE PŘES SOPKU KE KŘÍŽKU​​​​​​​
-
Po pastvinách z Léta s Kovbojem.
Přes zaniklou historickou železniční trať.
Na vrchol kuželovité sopky.
A prudký sestup ke křížku na rozmezí.
Cesta po hranici katastru pokračuje přes silnici (vedoucí z Polevska na Prácheň) a poté směřuje šikmo přes pastviny, které byly motivem nejen známého filmu "Léto s kovbojem".
Na pastvinách, kde se často promenádují jeleni společně s krávami, katastr stáčí svou hranici k silnici u tzv. cikánských nebo lipkovských lomů. Hranice je zde občas vyznačena malými lehce přehlédnutelnými patníky či kamenými valy.
Hranice překračuje silnici z Horního Prysku pod železniční viadukt vedoucí na Prácheň k Panské skále a zároveň se lehce stáčí od bývalé železniční stanice Horní Prysk. Stanice umístěná na bývalé železniční trati z České Kamenine do Kamenického Šenova, respektive trati propojující Děčín a Českou Lípu přes vršek, tzv. Cimprtál. Na části původní trati dnes jezdí nostalgický Kamenický motoráček.
❄️
Drážní těleso slouží v zimě jako ideální běžkařská stopa, která se napojuje přímo na Lužickou magistrálu. Potřebnou pěči o stopu zajišťuje obec Prysk. 
Odtud stoupá hranice kolmo střídavě smrkovým a bukovým lesem s patrným čedičovým podložím k Šenovskému vrchu, aby ho pak na jeho úpatí obešla ze západní strany. 
Kuželovitý tvar Šenovského vrchu na území Prysku evokuje dávné sopky Českého středohoří. Čedičové magmatické vyvřeliny jsou rozestoupeny po celém jeho úpatí a na mnoha místech je několik výrazných výlevů. Z úpatí je v pozadí také vidět známá národní přírodní památka Panská skála (Varhany).
Cesta na Šenovský vrch – 643 m.n.m. (pozn. kousek od hranice katastru) působí jako výšlap na Sněžku.  Ve svahu se zařezává "traverzová" cesta, která usnadňuje výstup v příkrém svahu i na kamenných polích. Zalesněné sedlo vrcholu Šenovského vrchu lemují buky s místním "land artem", stejně tak jako nádherné výhledy do okolní krajiny (Lužické hory, Máchův kraj a Kokořínsko, Labské pískovce, České středohoří).
Zpět na hranice katastru. Ta, Šenovský vrch pouze obchází a line se dále jeho západním úpatím dolu zpět k Hornímu Prysku, překračuje opět bývalou železniční trať a sestupuje ke křížku na pomezí několika historických sklářských cest.
Část III. – Od křížku mezi pískovci ke kapli ve skále.
Back to Top