Desatero Preškavy / Ten rules of Preškava

Každá komunita a každý kraj by měl mít svá pravidla, které je dobré dodržovat tak, aby se nerozhněvala místní božstva. / Every community and region should have its own rules, which it is good to observe so that it does not bother local gods.

01
Poznávej Preškavu.
02
Uctívej místní království, 
hrad i majestátnou horu středobodu. 
03
Chovej se dobře ke všemu živému i neživému.
04
Omluv zvěř Preškavy - byla tu před námi.
05
Respektuj sám sebe. Respektuj ostatní. 
A dodržuj responsibilitu - zodpovědnost za své činy.
06
Omluv vzhled zahrad místních obyvatel - viz. 04.
07
Hledej genius loci na loukách, v lesích, 
pastvinách, lomech a skalách.
08
Posaď se do místního kostela a naslouchej tichu.
09
Bádej v příbězích životů místních obyvatel.
10
Miluj Preškavu

Back to Top